×

ECP’er Daniël Tijink en Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek staan vandaag met een opiniestuk in het NRC over hun Aanpak begeleidingsethiek. Aanleiding is het drieluik van het NRC over de vraagstukken rondom gezichtsherkenning en privacy. Hoe bepaal je of het gebruik van nieuwe technologieën ethisch verantwoord is? “Simpele antwoorden zijn er niet, wel een uitgewerkte aanpak”, aldus de schrijvers. 

Gezichtsherkenning

De afgelopen tijd is gezichtsherkenningstechnologie veel in het nieuws. Overheden en bedrijven koppelen steeds vaker kunstmatige intelligentie aan (beveiligings)camera’s. Dit roept allerlei vragen op, zo ook ethische. Afgelopen week publiceerde NRC verschillende artikelen over gezichtsherkenning in casino’s, stadions, op straat en op Schiphol.

Ethisch debat

Daniël Tijink en Peter-Paul Verbeek beargumenteren dat het ethische debat rondom dit onderwerp beter gevoerd kan worden. “Veel ethische en politieke discussies over technologie gaan begrijpelijkerwijs over de vraag of het wel of niet aanvaardbaar is om een technologie toe te passen. Maar in die benadering plaats je techniek en samenleving tegenover elkaar. (…) Techniek en samenleving staan niet tegenover elkaar, ze zijn juist fundamenteel met elkaar verweven.”

Aanpak begeleidingsethiek

Ze leggen uit dat daarnaast niet alleen draait om beoordelen. “In plaats daarvan kun je ethiek zien als hulp bij het normatief ‘begeleiden’ van technologie in de samenleving.” Met de ECP-werkgroep Digitalisering en Ethiek hebben ze daarom in samenwerking met bedrijfsleven, overheid, wetenschap en sectoren als zorg, veiligheid en energie de Aanpak begeleidingsethiek ontwikkeld. Dit is een aanpak voor het vruchtbaar verbinden van ethiek en innovatie. Het richt zich niet op abstracte technologieën, maar op concrete toepassingen die functioneren binnen een bestaande context.

Het volledige artikel van het NRC vindt u hier.