×

Filter

Categorie
 • AI
 • Gemeenten
 • Overheid
 • Veiligheid/politie
 • Zorg
Onderwerpen
 • Digitalisering en Ethiek
 • Digitalisering in de zorg
Jaartallen
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Partijen betrokken bij deze case
 • 's Heeren Loo
 • Allerzorg
 • Argaleo
 • Bibliotheek Kennemerwaard
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • City Deal
 • De Amerpoort
 • ECP
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Zwolle
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • LUMC
 • Maastricht University
 • Maastro
 • Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
 • Ministerie OC & W
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlandse AI Coalitie
 • NL AI Coalition
 • OFL
 • Patiënt Plus
 • Patiëntenfederatie
 • Politie
 • Profilia Zorggroep
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Reinaerde
 • SIZA
 • Stedin
 • Trimbos Instituut
 • UMCU
 • Universiteit Twente
 • Vecht en IJssel

Bibliotheek Kennemerwaard – Behandelkeuzehulp PROSPECT

Op 9 november 2022 organiseerde Bibliotheek Kennemerwaard een sessie Begeleidingsethiek omtrent de casus ‘PROSPECT’. Mensen met prostaatkanker staan vaak voor een zeer moeilijke keuze: welkebehandeling moet ik kiezen? PROSPECT is een behandelkeuzehulp die mensenhelpt bij het maken van deze beslissingen. Het doel van PROSPECT is ompatiënten met prostaatkanker betere ondersteuning te bieden tijdens debehandeling. PROSPECT […]

Betrokken partijen

Patiëntenfederatie
Maastricht University
Maastro
ECP
Patiënt Plus
NL AI Coalition
Bibliotheek Kennemerwaard

Ethiektafels Politie Nederland

In de tweede helft van 2019 heeft Politie Nederland het verzoek gedaan aan ECP om met begeleidingsethiek aan de slag te gaan in de concrete politiecontext. De behoefte was om meer over deze benadering van ethiek te leren en te ervaren of dit passend zou zijn voor de politie. Daartoe zijn twee ethiektafels georganiseerd. Tijdens […]

Betrokken partijen

Politie
ECP

Provincie Noord-Holland – Engineeringskosten Opdrachtgever

Eind juni organiseerde provincie Noord-Holland in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek rondom de casus Engineeringskosten Opdrachtgever. Technologie zou worden ingezet als dataoplossing om de engineeringskosten van projecten te analyseren. Hierdoor kunnen kerngetallen en omgevings- en projectkenmerken achterhaald worden. De workshop Begeleidingsethiek werd georganiseerd om te kijken hoe de technologie op een ethische manier geïmplementeerd […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland
ECP

Provincie Noord-Brabant – Real-Time meten van Emissies bij Boerderijen

In september organiseerde provincie Noord-Brabant in samenwerking met ECP een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Het real-time meten van ammoniak emissiesbij varkenshouderijen’. De Provincie vindt een gezonde leefomgeving zeer belangrijk en om de doelstelling van een emissie loze landbouw te behalen, streeft ze naar een dalende trend in stik- en fijnstof emissies bij veehouderijen. De […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Brabant
ECP

Provincie Noord-Holland – Ruimtelijke Ontwikkeling bij Waterveiligheid

In oktober 2022 organiseerde Provincie Noord-Holland in samenwerking met ECP een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Ruimtelijke ontwikkeling bij waterveiligheid’. Hierbij lag de focus op “Datagedrevenwerken” waarbij doelen werden gesteld die met behulp van technologie gerealiseerd moeten worden. Op korte termijn zou dit betekenen dat de LSG-kaart (Lokale Schade Gevaarkaart) gebruikt wordt. Deze kaart kan […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland
ECP

Gemeente Zwolle – 3DNL

In oktober organiseerde de gemeente Zwolle samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek over de casus ‘3DNL’. 3DNL is een product van Cyclomedia en heeft als doel om een fotorealistisch beeld te geven van de gemeente Zwolle. De technologie combineert point Cloud data met foto’s om zo een fotorealistisch beeld te geven van de gemeente Zwolle. […]

Betrokken partijen

Gemeente Zwolle
ECP

Provincie Noord-Holland – Bezoekersstromen natuur- en recreatiegebieden

In augustus organiseerde de provincie Noord Holland, in samenwerking met ECP, een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Bezoekersstromen natuur- en recreatiegebieden’. De technologie in kwestie bevat 3 componenten. Allereerst, locatiebepaling van mobiele apparaten – het meetmiddel van de bezoekersstromen in natuur- en recreatiegebieden. Ten tweede, data aggregatie via Resono, de partij die de gegevens ontvangt. […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland
ECP

Gemeente Breda – Inzet Drones Hazeldonk

De gemeente Breda heeft in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek georganiseerd rondom de inzet van drones op bedrijventerrein Hazeldonk. Onderzocht wordt of door de inzet van een drone onder meer zwerfaval, foutparkeerders, ondermijnende activiteiten en wegdekslijtage kan worden opgespoord. Aan de drone zitten hardware & software zoals camera’s en sensoren. De data die via […]

Betrokken partijen

Gemeente Breda
ECP

Provincie Overijssel – Intelligent Speed Adaptation (ISA)

Op initiatief van de provincie Overijssel is, in samenwerking met ECP, een workshop Begeleidingsethiek georganiseerd rondom Intelligent Speed Adaptation (ISA). ISA is een technologie die de verkeersveiligheid verbetert door teadviseren over en/of in te breken op de rijsnelheid bij overschrijding van de terplekke geldende maximum snelheid. De adviserende versie van deze techniekwordt binnenkort verplicht voor […]

Betrokken partijen

Provincie Overijssel
ECP

Profila Zorggroep – Zorgrobot Sara

Op initiatief van Profila is samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek georganiseerd over de zorgrobot Sara. De zorgrobot moet interactie en beweging bij cliënten stimuleren. Dit gebeurt via een scherm waarop cliënten profielen of activiteiten kunnen kiezen. De robot kan bijvoorbeeld muziek spelen en spelletjes doen zoals bewegingsopdrachten. In individuele profielen kan een begeleider een […]

Betrokken partijen

Profilia Zorggroep
ECP