×

Coronamelder is een app die burgers een melding geeft op het moment dat ze in de buurt zijn geweest bij iemand die besmet is met het coronavirus. Tijdens een sessie Begeleidingsethiek hebben Daniël Tijink en Peter-Paul Verbeek de ethische aspecten rond deze app verkend, en zijn ze met de burgers gekomen tot een aantal nieuwe handelingsopties. Het burgerpanel bestond uit een gemengde groep mensen uit verschillende beroepsgroepen, om zo een goede afspiegeling van de samenleving te creëren. Onder andere een verzekeraar, een marktkoopman, een kroegbaas en de directeur van FC Twente deden mee. 

Op basis van het burgerpanel is een rapportage opgeleverd met aanbevelingen bij het ministerie van VWS. Deze aanbevelingen kunnen gebruikt worden bij een eerste update van de app en voor het creëren van draagvlak.