×

Zorginstelling ’s Heeren Loo heeft samen met ECP een sessie georganiseerd rondom de invoering van de ‘signaLEREN’ app.

De app kan worden ingezet om cliënten met een verstandelijke handicap meer autonomie te geven in de omgang met stress. Met de app kan een stressniveau worden bepaald en op basis daarvan wordt een interventie geadviseerd welke ook kan worden geëvalueerd. De app bevat een lerend algoritme; als een interventie beter helpt komt deze ook vaker voor als advies. De app is in ’s Heeren Loo al ingezet als een kleine pilot, waarbij enkele cliënten en zorgverleners met de app hebben gewerkt. Zowel de cliënten als de begeleiders en behandelaren zien veel voordelen en willen de app graag verder in de organisatie implementeren.

Om in samenspraak met de betrokken actoren te inventariseren wat er gedaan dient te worden om de app verder in de organisatie te implementeren is, op initiatief van ’s Heeren Loo, deze sessie georganiseerd. Met de betrokken actoren is gekeken naar de positieve en negatieve effecten die de app kan hebben en welke waarden daarachter liggen. Vervolgens is nagedacht over de eventuele aanpassingen die gedaan kunnen worden met betrekking tot de app zelf, het gebruik van de app door de betrokkenen en de organisatie.

’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Dat doen zij samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgt ’s Heeren Loo samen met de cliënt en zijn of haar naasten voor een goed leven voor mensen met een beperking.

Lees hier het verslag van de workshop bij ’s Heeren Loo