×

De Provincie Overijssel voert diverse experimenten uit in het Innovatie en Datalab met nieuwe data toepassingen. Een van deze pilots betreft automatische veranderingsdetectie voor toezicht en handhaving. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag gesteld: is het mogelijk om op basis van automatische beeldherkenning van luchtfoto’s en satellietbeelden veranderingen op bedrijfslocaties te herkennen?

De case waarover de dialoog is gevoerd gaat over de automatische detectie van veranderingen rondom bedrijventerreinen met satellietbeelden in het kader van handhaving op het nakomen van de wettelijke kaders / vergunning en de mogelijkheid tot het deels automatiseren daarvan. Door middel van meerdere satellietbeelden in een jaar kunnen milieurelevante veranderingen zoals uitbreidingen aan bouwwerken/opstallen, wijzigingen in emissiepunten, opslaghoeveelheden op het buitenterrein, aanwezigheid van tankwagens en veranderingen aan gebouwen inzichtelijk worden gemaakt. Doel van dit project is het leveren van mutatiesignalen en het onderzoeken in hoeverre dit op automatische wijze uitgevoerd kan worden onder andere door de inzet van een Machine Learning (ML) of Deep Learning (DL) algoritme. Het betreft het gebruik van openbare door de Nederlandse Overheid beschikbare gestelde beelden.

Het verslag van deze sessie is hier te bekijken.