×

In augustus organiseerde de provincie Noord Holland, in samenwerking met ECP, een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Bezoekersstromen natuur- en recreatiegebieden’.

De technologie in kwestie bevat 3 componenten. Allereerst, locatiebepaling van mobiele apparaten – het meetmiddel van de bezoekersstromen in natuur- en recreatiegebieden. Ten tweede, data aggregatie via Resono, de partij die de gegevens ontvangt. Tot slot, dataverwerking provincie Noord-Holland, data van bezoekersaantallen per interessegebied. Het doel van de provincie is om uiteindelijk een kaart te ontwikkelen waarmee bezoekers kunnen worden geïnformeerd over de drukte van een gebied.

De workshop Begeleidingsethiek werd georganiseerd om te kijken hoe de technologie op een ethische manier geïmplementeerd kan worden. Hierbij staat centraal dat de kernwaarden van de betrokken actoren gewaarborgd worden. Dit gebeurd door handelingsopties te identificeren waar de actoren zelf achter staan.

Het hele verslag is hier te lezen.