×

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant (MNO Brabant) onderzoekt bij het project ‘Mentor in beeld’ of tablets ingezet kunnen worden om de communicatie tussen de mentoren en cliënten te verbeteren.

MNO Brabant bemiddelt bij het vinden en inzetten van mentoren voor meerderjarigen die door geestelijke of lichamelijke beperkingen geen keuzes kunnen maken op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. De cliënten van MNO Brabant zijn vaak wilsonbekwaam, en door de COVID-19 pandemie werd persoonlijk contact abrupt onmogelijk. Hierom startte MNO Brabant in samenwerking met GeneratieThuis het project ‘Mentor in Beeld’, wat cliënten de mogelijkheid gaf om in een overzichtelijke omgeving, via tablets, te bellen met hun mentor.

Zowel mentor als cliënt krijgen bij deelname aan het project uitleg over hoe de cliënt de tablet kan gebruiken. Naast iconen om te beeldbellen met de mentor, kan de cliënt ook familieleden bellen of gebruik maken van een ‘hulp’ knop. Deze knop stuurt een e-mail naar de mentor met de vraag contact op te nemen.

Door middel van de Aanpak Begeleidingsethiek werd samen met betrokken actoren gekeken naar de mogelijke effecten en welke waarden een rol spelen. Vervolgens werd geïnventariseerd welke acties kunnen worden ondernomen om de positieve effecten mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het project ‘Mentor in Beeld’ en waar mogelijk te versterken of de negatieve impact op belangrijke waarden te beperken.

Bekijk het hele verslag van deze sessie hier.