×

Ook in Eindhoven wordt ethiek belangrijk gevonden, de gemeenteraad heeft onlangs een ethisch afwegingskader vastgesteld. Er gaat ook een ethische commissie ingesteld worden. Nu we steeds vaker met ethische afwegingen te maken krijgen, is het belangrijke om na te gaan hoe je dat verantwoord doet.

Kom je wel toe aan een ethische discussie in een productieomgeving? De vraag die dan immers snel op komt is: “Maar hoe dan wel?”. In het gezamenlijk beantwoorden van die vraag doet de Aanpak begeleidingstechniek  een voorzet. Hoe kun je de kracht van technologie inzetten om maatschappelijke opgaven te realiseren? Vertrekpunt in dit geval is het matchen van inwoners op het sportaanbod via een Vitaliteitsplatform. De gebruiker staat daarbij centraal. Er zijn klantreizen op het thema sport gemaakt, er is bekeken hoe die reizen eruitzien en waar er technische hickups zitten. Daaruit is een prototype en een projectvoorstel gekomen.


Door het lokaal sportakkoord is nu ruimte ontstaan om eerste stap in het plan te gaan zetten. Voornemen is om voor maart de contouren te verkennen, om daarna tot besluitvorming te komen over de ontwikkeling van een Vitaliteitsplatform. Recht en ethiek zouden daarbij wel eens van doorslaggevend belang kunnen worden. De workshop is zeker ook bedoeld om veel te leren, het vormt voor de initiatiefnemers een mooie testcase om met elkaar te experimenteren met dit vraagstuk.

Lees het verslag van deze sessie hier.