×

Op initiatief van AllerZorg is, tezamen met ECP, een sessie georganiseerd rondom passieve meetapparatuur in palliatieve zorg.

Passieve meetapparatuur zorgt ervoor dat vitale functies gemeten kunnen worden, terwijl de patiënt thuis is. Deze technologie wordt nu al toegepast op patiënten met hartfalen, diabetes, en COPD. AllerZorg wil deze doelgroep verder uitbreiden door meetapparatuur toepassen in de thuiszorg.

Het doel van deze workshop was om deze technologie op een ethische manier toe te passen, die de kernwaarden van de betrokkenen zou waarborgen. Om dit te realiseren is met de betrokken actoren nagedacht over de positieve en negatieve effecten van de passieve meetapparatuur in palliatieve zorg, en de achterliggende waarden en de handelingsopties met betrekking tot technologie, mens en omgeving.

AllerZorg is een specialist op het gebied van thuiszorg, van jong tot oud, in heel Nederland. In kleine teams met deskundige zorgverleners maken zij zorg persoonlijk en vertrouwd, bij de patiënt thuis. AllerZorg zorgt ervoor dat de patient geholpen wordt op een manier die voor hem of haar het beste werkt.

Lees hier het verslag van de workshop bij AllerZorg.