×

Slimme camera’s en sensoren worden veelvuldig toegepast in de mobiliteitsbranche. Camera’s en sensoren in, op of rond de (snel)weg worden bijvoorbeeld gebruikt om de doorstroming en de veiligheid te bevorderen en objecten in de openbare ruimte, weggebruikers en verkeerscentrales met elkaar te laten communiceren (zoals bijvoorbeeld talking traffic) of voor verkeersmanagement. Voertuigen worden steeds vaker uitgerust met allerlei verschillende digitale technieken. Rijkswaterstaat maakt gebruik van camera’s boven de snelweg en gebruikt deze om, samen met informatie uit sensoren, de doorstroming en de verkeersveiligheid te bevorderen en locatie specifieke informatie te verschaffen.

Rijkswaterstaat zet slimme camera’s in om het verkeer en het openen en sluiten van spitsstroken te managen, dit in het kader van een vlotte doorstroming van het verkeer. Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld dat als er per uur meer dan 1350 auto’s op een rijstrook passeren, een spitsstrook wordt geopend. Nu worden de ’realtime camerabeelden nog nagekeken door wegverkeersleiders en beoordelen wegverkeersleiders of een vluchtstrook open kan gaan.

Het handmatig controleren van realtime camerabeelden door wegverkeersleiders is tijdrovend en repeterend werk. Het aantal camera’s dat boven spitsstroken hangt is erg hoog. Een wegverkeersleider moet elk real time camerabeeld bekijken en daarna beoordelen of de spitsstrook open kan, een belangrijke taak met ruimte voor een menselijke fout. En dat terwijl de spitsstroken juist open moeten op de momenten dat het het drukst is in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.

Door gebruik te maken van slimme software die de camerabeelden analyseert wil Rijkswaterstaat dit in de toekomst volledig automatisch doen, zonder tussenkomst van een wegverkeersleider. Daarmee kan een spitsstrook sneller en veiliger opengaan.

In een sessie Begeleidingsethiek is met verschillende betrokkenen verkend welke handelingsopties ingezet konden worden om inzet van deze slimme software op een waarden-volle manier toe te passen.